Flash Stiri Juridice și Justiție

CJUE-o amendă care se ridică la 20 % din cuantumul venitului lunar mediu net al făptuitorului este disproporționată

Resortisanții unui stat membru pot fi obligați, sub sancțiune, să dețină o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil atunci când călătoresc într-un alt stat membru, independent de mijlocul de transport utilizat și de itinerar, însă amenda trebuie să fie proporținală cu gravitatea faptei. Hotărârea în cauza C-35/20, A (Trecerea frontierelor cu o navă […]